Awereness

Hoe is de cyber security binnen u organisatie?

Processen en techniek zijn beheersbaar, mensen niet.

Processen en techniek zijn beheersbaar, mensen niet. Ons awareness programma is er op gericht om met name ‘de mens’ zich bewust te laten zijn van de bijdrage die hij/zij kan leveren aan het verhogen van de digitale veiligheid.

Tijdens interactieve awareness trainingen, workshops en presentaties van het NFIR wordt in duidelijke taal met live demonstraties en vraag en antwoord sessies een inkijk gegeven over cyber security binnen organisaties.

Er wordt ingegaan op de technische, praktische en beleidsmatige kant van hoe IT beveiliging nou eigenlijk werkt en waar mensen op moeten letten om zichzelf en de organisatie veilig te houden.

Mail ons

Contactgegevens


Verlengde Tolweg 2
2517 JV Den Haag


Wij zijn 24/7 operationeel.
Je kunt ons dan ook altijd bereiken.


Telefoon: +31 88 323 02 05

Calamiteiten: +31 88 323 02 05

E-mail: info@nfir.nl