INCIDENT RESPONSE

De schade moet zo snel mogelijk worden vastgesteld.

Is er een datalek of cyber security aanval?

Dan komt NFIR in direct in actie met een incident response proces. We staan 24/7 klaar voor onze opdrachtgevers. Met als doel de consequenties van de aanval zo snel mogelijk tot een minimum te beperken.

Incident response wordt door NFIR in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd. De schade moet zo snel mogelijk worden vastgesteld. Is het bedrijfsproces stil gevallen? Hoe krijgen we alles zo snel mogelijk herstart? En hoe zorgen we dat eventuele imagoschade tot een minimum wordt beperkt? Het incident response proces is erop gericht om forensische informatie veilig te stellen voor verder onderzoek.

We zijn 24/7 bereikbaar als er een cyber security incident wordt vermoed. Dankwij onze door en door geteste protocollen, draaiboeken en checklists kunnen we snel tot actie overgaan en de negatieve effecten minimaliseren.

Mail ons

Contactgegevens


Verlengde Tolweg 2
2517 JV Den Haag


Wij zijn 24/7 operationeel.
Je kunt ons dan ook altijd bereiken.


Telefoon: +31 88 323 02 05

Calamiteiten: +31 88 323 02 05

E-mail: info@nfir.nl