Cookie policy

NFIR maakt gebruik van standaard (functionele en analytische) cookies, die geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Om die reden hoeft u, als bezoeker van de website, geen goedkeuring te verlenen voor de cookies.

De analytische cookies die NFIR gebruikt zijn de Google Analytics-cookies. NFIR heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. De informatie die met deze cookies verzameld wordt, is niet te relateren aan bezoekers, omdat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd is. Daarnaast maakt NFIR geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.