Incident Response

Wordt u geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen in uw IT omgeving? NFIR staat 24/7 voor haar opdrachtgevers klaar om elk IT beveiligingsincident in kaart te brengen en op te lossen.

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.

Pentesten

Laat de weerbaarheid van o.a uw website, (web)applicatie of interne netwerk controleren door een penetratietest van NFIR.  Wij bieden pentesten op maat, zodat exact getest wordt waar u inzicht in wilt verkrijgen.

Dossier monitoring

Dossier Monitoring ondersteunt organisaties bij het monitoren van digitale dossiers met bijzondere persoonsgegevens en helpt bij het voldoen aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor gegevensbescherming.

Security Monitoring

Laat uw IT netwerk 24/7 monitoren door ons Security Operations Center op verdachte netwerkactiviteiten. Bij Security Monitoring worden alle relevante logbronnen in uw netwerk ontsloten.

Security Contracten

Bedrijven hebben baat bij goede preventieve maatregelen en directe hulp van security professionals bij een Cyber Security incident. NFIR voorziet met haar Security Contracten precies in deze behoefte.

Security Awareness

NFIR biedt lezingen, workshops, hacker demo’s, phishing mail acties en Security Awareness games. Met deze interactieve diensten dragen wij bij aan het creëren en vergroten van cyber awareness.

Social Engineering

Social engineering is een aanvalstechniek waarbij hackers menselijke interactie gebruiken om medewerkers te manipuleren en gevoelige informatie verkrijgen dat kan leiden tot een groot Security Incident.

NFIR is specialist op het gebied van cyber security. Wij helpen organisaties de gevolgschade van een cyber incident te beperken en stellen digitaal forensisch bewijs veilig om de oorzaak van de schade te kunnen achterhalen. Daarnaast kunnen wij u met onze diensten helpen bij het vergroten van uw weerbaarheid tegen cyber incidenten en ondersteuning bieden bij het verbeteren en actief monitoren van uw digitale infrastructuur. Onze ervaren medewerkers, die allemaal toestemming hebben van de Korpschef, zijn in staat u op een no-nonsense manier te ondersteunen en te adviseren met onze preventieve diensten (Pentesten, Security Monitoring en Security  Awareness) en reactieve diensten (Incident Response en Digitaal Forensisch Onderzoek).