Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Heeft uw medewerker bedrijfsgevoelige informatie gelekt? Vermoedt u diefstal van intellectueel eigendom? Wilt u weten of er sprake is van een meldingsplichtig datalek? Denkt u dat uw bedrijf is gehackt? Is uw integriteit in het geding? Wie is de afzender van de chantage e-mail? Allemaal vragen waar NFIR met haar digitaal forensisch onderzoek antwoord op kan geven.

Criminaliteit heeft de afgelopen jaren op verschillende wijzen het digitale domein bereikt. Digitaal forensisch onderzoek is tegenwoordig een vast onderdeel van forensisch onderzoek. Onze adviseurs Forensisch Onderzoek ondersteunen uw organisatie op een professionele en procedureel juiste wijze. Indien van toepassing zijn alle door NFIR geleverde bevindingen van het onderzoek te gebruiken in (gerechtelijke) procedures.

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. U kunt ons onder andere inschakelen voor onderzoek met betrekking tot computers, servers, e-mailverkeer, gegevensdragers en websites. NFIR kan voor u achterhalen of bewuste, dan wel onbewuste, handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart. Om dit te realiseren zet NFIR digitaal forensisch onderzoek in.

Multidisciplinair forensisch onderzoek

Bij digitaal onderzoek worden op forensische wijze sporen en gegevens verzameld, waarmee kan worden gereconstrueerd wat er is gebeurd. De digitale sporen zullen op forensische wijze worden veiliggesteld en daarna geanalyseerd. De bevindingen van het forensisch onderzoek worden in een heldere rapportage verwerkt.

Onze rapportage kunt u gebruiken als u naar de rechtbank wilt stappen. Ook als u een melding bij een andere officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen, kunt u deze rapportage inzetten. NFIR werkt samen met tactisch rechercheurs, privacy juristen, gerechtsdeurwaarders en instanties zoals de Politie, het NCSC, het Openbaar Ministerie en diverse internationale diensten.

NFIR als adviseur Forensisch Onderzoek

Samen met u bepaalt NFIR wat binnen de scope van het onderzoek valt. De NFIR rapportage bevat ook adviezen welke u kunt toepassen nadat het onderzoek is afgerond. Deze adviezen kunnen technisch en organisatorisch van aard zijn.

Hoe gaat NFIR te werk?

Ieder digitaal forensisch onderzoek begint met het veiligstellen van digitale sporen. Dit is heel secuur werk en een voorwaarde voor forensisch onderzoek. NFIR werkt daarom uitsluitend met internationaal goedgekeurde apparatuur en programmatuur. Technisch specialisten stellen sporen op digitale gegevensdragers (zoals harde schrijven, flash memory en usb-sticks) veilig en maken een forensische kopie, welke zal worden onderzocht.

De digitaal forensisch onderzoeker start een uitgebreid onderzoek naar digitale sporen op de geproduceerde kopie en identificeert alle relevante informatie. Ook vinden ze digitale sporen terug die bijvoorbeeld door de gebruiker zijn verwijderd. Uiteindelijk vertaalt NFIR digitale sporen naar geaccepteerd bewijsmateriaal. 

NFIR heeft POB vergunning 1672 en staat onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.