Vergunningen

NFIR is in het bezit van een POB-vergunning en alle medewerkers hebben korpschefgoedkeuring. Daarnaast zijn de digitaal forensisch onderzoekers in het bezit van een gele pas. 
 

POB-vergunning

Door de POB-vergunning (Particulier Onderzoeksbureau) die de Minister van Justitie en Veiligheid heeft afgegeven, mag NFIR haar werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast dekt de vergunning het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, waarmee wij in aanraking (kunnen) komen bij het uitvoeren van onze diensten.

Het POB-nummer van NFIR is: 1672.

Toestemming Korpschef

Om vast te stellen of medewerkers mogen werken voor een recherchebureau heeft de afdeling Korpscheftaken van het district Haaglanden een screening uitgevoerd op de betrouwbaarheid van alle NFIR medewerkers. Alle NFIR medewerkers hebben een dergelijke toestemming.

Gele pas

Bij NFIR werken digitaal forensisch onderzoekers die het diploma ‘particulier onderzoeker’ hebben behaald. Doordat zij in het bezit zijn van dit diploma, hebben zij het legitimatiebewijs particulier onderzoeker verkregen. Dit legitimatiebewijs wordt de ‘gele pas’ genoemd en heeft een geldigheid van 3 jaar. De gele pas dekt dat onze digitaal forensisch onderzoekers onderzoekswerkzaamheden mogen verrichten op personen.