Accreditaties

CERT

NFIR is een Computer Emergency Response Team (CERT). CERT is een geregistreerd handelsmerk van Carnegie Mellon University en is in januari 2020 aan NFIR toegekend, nadat bleek dat NFIR aan alle gestelde eisen heeft voldaan. De toekenning is gebaseerd op de werkzaamheden die NFIR verricht, maar ook op de partijen waarvoor en waarmee NFIR samenwerkt. 

Het Incident Response team van NFIR wordt ingezet in samenwerking met en voor particulieren, MKB-bedrijven, overheidsorganen, multinationals, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties. NFIR komt als CERT voor in het rijtje met grote organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van cyberincidenten, zoals het NCSC, de IBD, Defensie, telecom organisaties en banken. Onder deze CERT’s geldt een sector overstijgend vertrouwen door het spreken van dezelfde taal, waardoor samenwerken mogelijk is.

ISO-27001 en ISO-9001

NFIR is in het bezit van een ISO-27001 en een ISO-9001 certificering. Deze internationale ISO normen stellen eisen aan informatiebeveiliging, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens zeker te stellen. NFIR is door BSI getoetst op de implementatie en naleving van deze normen. Door de certificering voor de ISO-27001 norm bewijst NFIR op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier om te gaan met gegevens en de informatieprocessen binnen de organisatie te beheersen. Met de toevoeging van de de ISO-9001 certificering laat NFIR zien dat wij in staat zijn de diensten te leveren die voldoen aan informatie beveiliging en kwaliteitseisen en wensen van onze klanten.

De scope van de certificering omvat het beperken van gevolgschade van cyberincidenten en digitale weerbaarheid van organisaties vergroten middels reactie en preventieve IT security dienstverlening.

Het CCV-keurmerk Pentesten

Het CCV-keurmerk Pentesten borgt de kwaliteit van pentesten en zorgt ervoor dat afnemers van onze pentesten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben dat de geleverde pentest voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Organisaties die beschikken over het CCV-keurmerk Pentesten zijn getoetst op werkwijze, kwalificaties van medewerkers, procedureel werken en het gebruikmaken van standaarden.

Over NFIR

NFIR is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in forensische dienstverlening en incident response. Wij richten ons met name op het ondersteunen van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de nationale digitale infrastructuur. De opdrachtgevers van NFIR bevinden zich grotendeels in de vitale sectoren (energie, telecommunicatie/ict, drinkwater, voedsel, gezondheid, financieel, keren & beheren oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid, rechtsorde, openbaar bestuur, transport, chemische en nucleaire industrie). Lees verder over NFIR en haar preventieve en reactieve diensten op gebied van Cyber Security.