Accreditaties

CERT

NFIR is een Computer Emergency Response Team (CERT). CERT is een geregistreerd handelsmerk van Carnegie Mellon University en is in januari 2020 aan NFIR toegekend, nadat bleek dat NFIR aan alle gestelde eisen heeft voldaan. De toekenning is gebaseerd op de werkzaamheden die NFIR verricht, maar ook op de partijen waarvoor en waarmee NFIR samenwerkt. 

Het Incident Response team van NFIR wordt ingezet in samenwerking met en voor particulieren, MKB-bedrijven, overheidsorganen, multinationals, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties. NFIR komt als CERT voor in het rijtje met grote organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van cyberincidenten, zoals het NCSC, de IBD, Defensie, telecom organisaties en banken. Onder deze CERT’s geldt een sector overstijgend vertrouwen door het spreken van dezelfde taal, waardoor samenwerken mogelijk is.