Incident Response

Wordt u geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen in uw IT omgeving? NFIR staat 24/7 voor haar opdrachtgevers klaar om elk IT beveiligingsincident in kaart te brengen en op te lossen.

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.

Pentesten

Laat de weerbaarheid van o.a uw website, (web)applicatie of interne netwerk controleren door een penetratietest van NFIR.  Wij bieden pentesten op maat, zodat exact getest wordt waar u inzicht in wilt verkrijgen.

Managed Detection & Response

Een geavanceerde 24/7 beveiligingscontrole die een reeks fundamentele beveiligingsactiviteiten omvat. Onze MDR afdeling kent een opsplitsing in: Security Monitoring en Dossier Monitoring.

Security Contracten

Bedrijven hebben baat bij goede preventieve maatregelen en directe hulp van security professionals bij een Cyber Security incident. NFIR voorziet met haar Security Contracten precies in deze behoefte.

Security Awareness

NFIR biedt lezingen, workshops, hacker demo’s, phishing mail acties en Security Awareness games. Met deze interactieve diensten dragen wij bij aan het creëren en vergroten van cyber awareness.

NFIR is specialist op het gebied van cyber security. Wij helpen organisaties de gevolgschade van een cyber incident te beperken en stellen digitaal forensisch bewijs veilig om de oorzaak van de schade te kunnen achterhalen. Daarnaast kunnen wij u met onze diensten helpen bij het vergroten van uw weerbaarheid tegen cyber incidenten en ondersteuning bieden bij het verbeteren en actief monitoren van uw digitale infrastructuur. Onze ervaren medewerkers, die allemaal toestemming hebben van de Korpschef, zijn in staat u op een no-nonsense manier te ondersteunen en te adviseren met onze preventieve diensten (Pentesten, Security Monitoring en Security  Awareness) en reactieve diensten (Incident Response en Digitaal Forensisch Onderzoek).