Digitaal forensisch onderzoek: Lekken bedrijfsinformatie

NFIR beeldmerk kleur
NFIR beeldmerk kleur

Digitaal forensisch onderzoek: Lekken bedrijfsinformatie

Vermoedt u dat medewerkers bedrijfsinformatie lekken? Stel dan een digitaal forensisch onderzoek in.  Vaak bevatten contracten van medewerkers clausules waarmee de kans op het lekken van bijvoorbeeld informatie over klanten of verkoopcijfers verkleind wordt, namelijk geheimhoudings-, relatie-, en concurrentiebedingen. Helaas gebeurt het soms toch dat vertrekkende, ontevreden of afgeperste medewerkers bedrijfsinformatie lekken. Wanneer u merkt of het vermoeden heeft dat uw bedrijfsinformatie wordt gelekt, kan dit erg vervelende gevolgen hebben. Bedrijfsinformatie is erg waardevolle informatie waarmee door onbevoegden veel geld verdiend kan worden, ten nadele van u. Het kan voorkomen dat u hiermee afgeperst wordt, maar de informatie kan ook verkocht worden of ingezet worden voor eigen gewin.

Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Wat kan ik (naast geheimhoudings-, relatie,- en concurrentiebedingen) doen om het lekken van bedrijfsinformatie te voorkomen?

Ten eerste is het altijd goed om in contact te blijven met uw medewerkers. Weet wat er speelt op de werkvloer en signaleer gedragsveranderingen bij uw personeel. Daarnaast is het belangrijk om uw personeel te screenen alvorens ze aan te nemen. Hiermee krijgt u een beter beeld van uw potentiële medewerker. Ook is zogenaamde “forensic readiness” belangrijk. Veel digitale systemen houden logbestanden bij van alle acties die binnen die systemen worden uitgevoerd. Het is daarbij wel belangrijk dat deze logbestanden gedurende een langere periode (ongeveer een jaar) bewaard worden, zodat hier goed is terug te zien welke personen welke acties hebben uitgevoerd. Dit voorkomt weliswaar het lekken niet, maar maakt het onderzoek naar het lek wel makkelijker. Zorg tot slot altijd dat u werkt volgens het “need-to-know” principe; uw medewerkers hebben alleen toegang tot informatie die zij echt nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Wat kan ik doen als er toch informatie gelekt is?

Het is in ieder geval belangrijk snel te handelen; dit kan verdere schade voorkomen. Allereerst is een (voor)melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk. Ook is het belangrijk NFIR een onderzoek uit te laten voeren naar het datalek. Als u al weet wie uw bedrijfsinformatie gelekt heeft, kunt u naar de rechter stappen. Deze kan bijvoorbeeld toestemming geven voor een bewijsbeslag; het terughalen van uw bedrijfsinformatie bij degene die dat onrechtmatig in bezit heeft. NFIR kan hierbij als technisch expert ondersteuning bieden.

Is er vast te stellen wie er data heeft gelekt?

Het is mogelijk het geautomatiseerd werk van uw bedrijf te laten onderzoeken door een partij als NFIR. Het is bijvoorbeeld mogelijk om digitale sporen te vinden die kunnen wijzen op het extraheren van data uit het bedrijfsnetwerk. Ook kan vaak (afhankelijk van de aanwezig logbestanden) achterhaald worden welke medewerker op welk moment ingelogd is geweest of bepaalde documenten heeft bekeken. Tot slot zijn de digitaal onderzoekers van NFIR ook in staat interviews te houden met uw medewerkers om meer informatie te achterhalen.

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.

Bekijk ook onze andere Digitaal Forensisch Onderzoek diensten

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.