‘Waarom jongeren beginnen én doorgaan met ethisch hacken’ door Judith Noordegraaf.

Inhoud

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat NFIR’s eigen Judith Noordegraaf in samenwerking met Marleen Weulen Kranenbarg een baanbrekend onderzoek heeft uitgevoerd over de wereld van jonge ethische hackers. Haar onderzoek werpt licht op drijfveren van jongeren om te kiezen voor een carrière in ethisch hacken en wat hen bleef motiveren om dit te blijven doen. 

De bevindingen van dit onderzoek weerspiegelen onze eigen ervaring en overtuiging bij NFIR. Ethisch hacken is niet alleen een carrière, maar een morele roeping om kwetsbaarheden in de digitale wereld bloot te leggen en te repareren. We zijn er trots op dat onze werknemers dergelijke belangrijke onderzoeken en initiatieven nastreven.

Automatische concepten

"De jonge ethische hackers hanteerden een cybersecurity perspectief: Ze voelden de behoefte om mensen en systemen te beschermen. Volgens hen is het gewoon gezond verstand om een kwetsbaarheid te melden wanneer je er één vindt. In de fysieke wereld zouden ze immers ook waarschuwen als een voordeur openstaat.”

Dit onderzoek belicht de persoonlijke en sociale aspecten die een rol spelen bij jongeren om te beginnen en doorgaan met ethisch hacken. Deze ethische hackers hebben een cruciale rol in het beschermen van onze online omgeving en het sluiten van digitale deuren die anders open zouden blijven staan. Wij staan volledig achter de bevindingen van het onderzoek en streven naar een veiligere digitale toekomst met de hulp van jonge ethische hackers. 

Voor het volledige onderzoek: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12650 

Beknopte samenvatting van het onderzoek:  

Artikel: ‘Waarom jongeren beginnen én doorgaan met ethisch hacken’ 

 

Door Judith Noordegraaf en Marleen Weulen Kranenbarg 

In het tijdperk van explosieve groei op het gebied van ICT, waar digitale beveiliging van het grootste belang is, ontpopt ethisch hacken zich als een essentieel en dynamisch vakgebied. Ethische hackers, vaak aangeduid als “white-hat hackers”, spelen een cruciale rol bij het identificeren en verhelpen van zwakke plekken in computersystemen, netwerken en softwaretoepassingen. Dit onderzoek duikt in de intrigerende wereld van jonge ethische hackers en heeft tot doel te begrijpen waarom ze dit unieke pad kiezen. 

Inleiding 

Ethisch hacken, de praktijk van het identificeren en aanpakken van beveiligingszwakke plekken binnen digitale systemen, is een voortdurend evoluerend veld. Het is een wereld waar individuen hun technische bekwaamheid en onstilbare nieuwsgierigheid benutten om het digitale domein te beschermen. Maar wat drijft nou de jonge mensen om aan deze reis te beginnen? Wat motiveert hen om op het dunne koord te lopen tussen een digitale vigilante en een cybercrimineel? Deze vragen en meer worden beantwoord in het onderzoek.  

Samenvatting onderzoek 

Deze kwalitatieve studie onderzocht door middel van interviews de individuele en sociale aspecten in het leven van 15 hackers die op jonge leeftijd, voor hun 18e, begonnen zijn met ethisch hacken. Het onderzoek gaat in op wat hen motiveerde en aanzette om te beginnen met ethisch hacken en hoe en waarom ze ermee doorgingen. De resultaten tonen aan dat individuele aspecten, zoals een vroege interesse in ICT (Informatie- en Communicatietechnologie), de motivatie om systemen veiliger te maken en het beschouwen van het melden van kwetsbaarheden als een morele plicht, bijdragen aan het begin van ethisch hacken. Sociale aspecten, zoals rolmodellen, spelen voornamelijk een rol in de verdere ontwikkeling van de carrière van ethische hackers. Leeftijdsgenoten, ouders, vrienden en hacker gemeenschappen hebben bijvoorbeeld een motiverend en stimulerend effect op jonge ethische hackers. Op dezelfde manier kunnen positieve reacties van publieke en private systeemeigenaren op het melden van de kwetsbaarheden de ontwikkeling en het zelfbeeld van ethische hackers verder stimuleren.  

Beleidsimplicaties  

In tegenstelling tot criminele hackers verbeteren ethische hackers de cybersecurity, bijvoorbeeld door zwakke plekken of fouten in computersystemen te rapporteren. Tegenwoordig creëren steeds meer openbare en particuliere organisaties over de hele wereld cybersecuritybeleid rondom ethisch hacken. De interesse in hacken ontstaat meestal op jonge leeftijd, waardoor het belangrijk is om kennis te vergaren over wat jongeren stimuleert en motiveert om te beginnen en door te gaan met ethisch hacken, om dit beleid meer te kunnen vormen. De resultaten tonen aan dat erkenning en reacties van systeemeigenaren belangrijk zijn in de carrière van ethische hackers. De aanbevelingen in het onderzoek kunnen meer jongeren die geïnteresseerd zijn in hacken stimuleren om de ethische weg te bewandelen. Dit verhoogt de veiligheid van publieke en private organisaties, waarbij kansen voor criminele hackers worden verminderd.