CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor bieden ze kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven. Een deel van het aanbod van het CCV wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast werken ze in opdracht van de praktijk. Daarbij kan gedacht worden aan procesbegeleiding, advies, training, effectmetingen, evaluaties en projectleiderschap.

NFIR geeft in opdracht van het CCV cyber awareness presentaties voor MKB ondernemers in diverse gemeenten.

Bekijk ook deze NFIR partners:​