De gids voor het vergroten van uw beveiligingsbewustzijn

Inhoud

Tips en bewezen ervaringen voor de bescherming van uw bedrijfsgegevens en privacy

Het is van groot belang om uw bedrijfsgegevens technisch te beveiligen, maar wanneer u dat doet is het ook van groot belang om het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers te vergroten. Zij moeten het belang van informatiebeveiliging begrijpen en ook hun rol daarin herkennen.

De gids voor het vergroten van uw beveiligingsbewustzijn

Hier vinden de meeste beveiligingsinbreuken plaats

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld, waar gegevens als kostbaar worden beschouwd, staat de beveiliging van onze informatie centraal. Voor kwaadwillenden kunnen deze gegevens goud waard zijn. Maar waar vinden de meeste beveiligingsinbreuken plaats? 

 • 1. Bedrijfsnetwerken

  Bedrijven bezitten vaak kostbare gegevens zoals klantdata. Ook streven bedrijven naar continuïteit van hun bedrijfsvoering. Een beveiligingsinbreuk levert gevaar op voor deze continuïteit. Daarom zijn bedrijven interessante doelwitten voor aanvallers.

 • 2. Het web

  Het internet is een broeinest van beveiligingsrisico’s waar kwaadwillenden maar wat graag gebruik van maken. Websites of – applicaties, online diensten of sociale media-platforms vormen de belangrijkste doelen.

 • 3. Mobiele apparaten

  Onze mobiele telefoons zijn ook niet veilig voor aanvallen. Hackers weten middels kwaadaardige apps, zwakke plekken in besturingssystemen en onoplettendheid van gebruikers ongewenste toegang te verschaffen tot persoonlijke informatie.

 • 4. De fysieke wereld

  Terwijl digitale beveiligingsinbreuken regelmatig het nieuws halen, mogen fysieke beveiligingsinbreuken niet worden vergeten. Diefstal van fysieke apparatuur of ongeautoriseerde toegang tot een gebouw of kantoor kan leiden tot het verlies van bedrijfsgegevens.

Zo komen de meeste beveiligingsinbreuken tot stand

Kwaadwillenden gebruiken verschillende manieren om beveiligingssystemen te omzeilen met als doel om in te breken op systemen. De meest veelvoorkomende aanvalsvectoren zijn: 

 • 1. Kwetsbaarheden in software en besturingssystemen

  Beveiligingslekken kunnen worden misbruikt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen. Hackers scannen voortdurend naar bekende (en onbekende) kwetsbaarheden en maken gebruik van exploits om systemen binnen te dringen.

 • 2. Phishing aanvallen

  Phishing is een vorm van manipulatie waarbij hackers zich als legitieme bron voordoen. Ze sturen valse e-mails of berichten met als doel om gebruikers te verleiden persoonlijke gegevens prijs te geven, of om malafide bijlagen te laten openen met als doel om een gebruiker met malware te infecteren.

 • 3. Malware infecties

  Malware wordt vaak verspreid via geïnfecteerde e-mailbijlagen of kwaadaardige downloads. Malware kan meekijken en -luisteren met een gebruiker met als doel om persoonsgegevens te bemachtigen of een heel systeem versleutelen (ransomware).

 • 4. Zwakke wachtwoorden en onveilig gebruik

  Veel beveiligingsinbreuken leiden door het gebruik van zwakke wachtwoorden. Door middel van technieken zoals brute forcen, ‘raden’ aanvallers als het ware wachtwoorden met gebruikmaking van computerkracht.

 • 5. Insiderdreigingen

  Een niet te onderschatten beveiligingsinbreuk komt vanuit een onverwachte hoek. Deze vinden plaats door (ex-)medewerkers die misbruik maken van hun toegangsrechten.

Dit is de rol van medewerkers bij beveiligingsinbreuken

Medewerkers spelen een belangrijke rol bij beveiligingsinbreuken, enerzijds als mogelijke bron van kwetsbaarheden, anderzijds als cruciale verdedigingslinie. Medewerkers maken menselijke fouten. Medewerkers kunnen per ongeluk bijdragen aan beveiligingsinbreuken door bijvoorbeeld het klikken op schadelijke links en phishing e-mails of het downloaden van onveilige bestanden. Ook onveilig gedrag zoals het gebruik van zwakke wachtwoorden of het delen van inloggegevens kan leiden tot beveiligingsinbreuken. Bewustwordingstraining en educatie over informatiebeveiliging zijn daarom essentieel om risico’s te verminderen. Met goede educatie en bewustwording kunnen medewerkers zelfs een krachtige verdedigingslinie vormen tegen beveiligingsinbreuken, de human firewall. Door het opvolgen van beleid rondom wachtwoorden en informatiedeling, het melden van verdachte activiteiten en het up to date houden van systemen en software, kunnen medewerkers bijdragen aan het voorkomen van incidenten. 

Het is belangrijk dat organisaties een gelaagde aanpak hanteren bij informatiebeveiliging waarbij technische en organisatorische (beleids-)maatregelen worden ondersteund door bewustwordingsprogramma’s van medewerkers. Door medewerkers actief te betrekken bij het informatiebeveiligingsproces, wordt de algehele beveiliging versterkt. 

Verderop leest u essentiële tips om beveiligingsinbreuken te voorkomen! 

Wie is verantwoordelijk voor het beveiligingsbewustzijn in uw organisatie?

Binnen een organisatie zijn meerdere partijen en personen verantwoordelijk voor het beveiligingsbewustzijn.  

 • Ten eerste de directie en het MT.
  Zij hebben een voorbeeld- en sleutelrol als het gaat om het bevorderen van een cultuur van beveiliging en juist omgaan met gevoelige informatie.
   
 • Ten tweede de ICT en Securityteams.
  Naast dat zij verantwoordelijk zijn om op technisch en organisatorisch gebied te werken aan een betere informatiebeveiliging, kunnen zij hun kennis en kunde overbrengen op medewerkers. Door implementatie van de juiste tools en technieken kunnen ze gewenst veilig gedrag gebruiksvriendelijker maken, waardoor het voor medewerkers makkelijker wordt om het gewenste gedrag te vertonen. Ook kunnen zij het belang van informatiebeveiliging hoog op de agenda brengen bij de directie en het managementteam.
   
 • Ten derde de medewerkers zelf.
  Hoewel ze geen specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het beveiligingsbewustzijn, spelen zij wel een cruciale rol in het naleven van beveiligingspraktijken en het melden van incidenten.
   

Heeft u al een beveiligingsbeleid en de beveiligingsprocedures?

Denk goed na over de situatie binnen uw eigen organisatie.

 • Heeft u alles goed op orde?
 • Weten medewerkers waar ze incidenten moeten melden?
 • Weet u hoe u om moet gaan in het geval een incident zich voordoet?
 • Is er een draaiboek voor incidenten en worden deze incidenten ook regelmatig geoefend?
 • Heeft u een crisisteam, weten zij hoe zij moeten handelen bij een incident en wat ieders rol is?

Zo kunt u beveiligingsinbreuken voorkomen

Het staat voorop dat 100% veiligheid niet bestaat. Er kan echter wel veel gedaan worden om de kans op een beveiligingsinbreuk zo gering mogelijk te maken. Het voorkomen van een security incident is een uitdaging op zowel technisch, organisatorisch als menselijk vlak. Hier zijn enkele stappen om de kans op een beveiligingsinbreuk direct te verkleinen:

 • 1. Bewustwording en training

  Investeer in security awarenessprogramma’s en trainingen om medewerkers op de hoogte te brengen van de best practices op het gebied van informatiebeveiliging. Dit omvat bijvoorbeeld het aanleren van het herkennen van phishing e-mails, het gebruik van sterke wachtwoorden, het veilig omgaan met gevoelige gegevens en het rapporteren van verdachte activiteiten. Regelmatige herhaling en updates van deze trainingen zijn essentieel.

 • 2. Sterke wachtwoorden en authenticatie

  Implementeer een wachtwoordbeleid dat het gebruik van complexe wachtwoorden vereisten en hergebruik van wachtwoorden ontmoedigd. Maak het makkelijker voor medewerkers door gebruik te maken van wachtwoordmanagers. Implementeer daar waar het kan Multifactor-Authenticatie om een extra beveiligingslaag te creëren.

 • 3. Software-updates en patchmanagement

  Update alle software, besturingssystemen en applicaties zo snel mogelijk met de nieuwste beveiligingspatches. Updates helpen bij het dichten van bekende kwetsbaarheden die anders uitgebuit kunnen worden door kwaadwillenden.

 • 4. Beveiliging van netwerken en systemen

  Implementeer sterke firewalloplossingen en antivirussoftware en Endpointbeveiliging. Laat regelmatig kwetsbaarhedenscans en pentesten uitvoeren om eventuele zwakke plekken te identificeren en te dichten.

 • 5. Toegangscontrole en beheer

  Beperk toegang tot gevoelige gegevens en systemen tot alleen degenen die dit nodig hebben. Implementeer authenticatiemechanismen en autorisatieniveaus (rollen- en rechtenbeleid) om ervoor te zorgen dat medewerkers alleen toegang hebben tot de gegevens en systemen die zij nodig hebben voor hun functie. Beheer gebruikersaccounts regelmatig om oude en verdachte accounts te verwijderen.

 • 6. Bewaking en logging

  Implementeer een security monitoringsoplossing om verdachte activiteiten en ongebruikelijk gedrag te detecteren. Zorg dat uw systemen en applicatie voldoende logs (met een lange retentieperiode) genereren om, in het geval dat het misgaat, secuur digitaal forensisch onderzoek te verrichten.

Veiligheidsbewustzijn op de werkplek

Thuiswerkers

Met de opkomst van flexibel werken is het aantal thuiswerkers flink toegenomen. Naast de vele voordelen, brengt dit ook beveiligingsvraagstukken met zich mee. Het is verstandig om veilig thuiswerken te faciliteren, zowel op technisch, organisatorisch als menselijk vlak. Zorg dat (bepaalde) omgevingen van de organisatie niet bereikbaar zijn middels eigen devices.

Mobiele gebruikers

Mobiele apparaten zijn niet meer weg te denken uit het zakelijke landschap. Naast de flexibiliteit en extra productiviteit die dit kan opleveren, brengt het gebruik van mobiele apparaten ook extra risico’s mee. Telefoons worden snel gestolen, daarom is het belangrijk om sterke toegangsbeveiliging op mobiele apparaten te hanteren, en de mogelijkheid in te schakelen om telefoons op afstand te wissen. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s van het downloaden van gevaarlijke apps en het gebruik van onbeveiligde wifi-netwerken.

Nieuwe medewerkers en uit dienst

Nieuwe medewerkers vormen een kwetsbare schakel, omdat zij nog niet bekend zijn met de beveiligingsrichtlijnen en -praktijken van een organisatie. Zorg daarom voor een onboarding waarin zij gelijk getraind worden op het gebied van informatiebeveiliging en waarin zij leren waar en hoe ze incidenten moeten melden. Aan de andere kant is het bij vertrekkende medewerkers belangrijk om toegangsrechten in te trekken.

Contractanten

Het inschakelen van externe partijen kan een extra uitdaging opleveren. Deze contractanten moeten zich aan dezelfde beveiligingseisen houden als interne medewerkers. Het is belangrijk om toe te zien op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen en toegangsrechten voor externe partijen te minimaliseren.

Het security awareness programma van NFIR

In de driehoek van processen, technieken en de mens, is menselijk gedrag het minst beheersbaar. De mens is echter wel een onmisbare schakel. Het is daarom belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging. Cyber bewustwording is geen eenmalig project, maar een doorlopend proces. Om die reden biedt NFIR een 3-jarig Awareness Programma waarin medewerkers doorlopend regelmatig bijleren en bewust worden gemaakt van het belang van informatiebeveiliging. Het Awareness Programma richt zich niet op louter kennisoverdracht, maar op daadwerkelijke gedragsverandering. Alleen op deze manier kan de kans op een cybersecurity incident effectief worden verkleind.

Neem actie nu en beveilig uw waardevolle bedrijfsgegevens! Neem contact met ons op.