Digitaal forensisch onderzoek: Afpersing

NFIR beeldmerk kleur
NFIR beeldmerk kleur

Digitaal forensisch onderzoek: Afpersing

   

Afpersing gebeurt steeds vaker online. Dit kan bijvoorbeeld via anonieme mail- of chatberichten. Het komt voor dat bedrijven worden afgeperst door bijvoorbeeld medewerkers die het niet eens zijn met hoe zij worden behandeld, of oud-medewerkers die ontevreden zijn over bepaalde zaken. In sommige gevallen kunnen de digitaal forensisch onderzoekers van NFIR sporen vinden die de politie kunnen helpen bij het onderzoek wanneer er aangifte gedaan wordt en ondersteunen in het contact met de afperser.

Behandelen jullie alle soorten afpersingszaken?

In principe heeft NFIR de kennis en technieken in huis om allerlei soorten afpersingszaken te onderzoeken, mits er een digitaal component aanwezig is. Echter, bij aanvang van een onderzoek wordt altijd als eerste stap het gerechtvaardigd belang afgewogen. Hierbij wordt bepaald of het toelaatbaar is om een onderzoek uit te voeren. Het komt er hierbij op neer dat de schade die u lijdt of heeft geleden, zwaarder moet wegen dan de privacyschending van de te onderzoeken persoon of personen.

Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Wat voor informatie heeft NFIR nodig voor een onderzoek naar afpersing?

NFIR beoordeelt altijd eerst welke informatie nodig is voor een goede uitvoer van het onderzoek. Wij begrijpen dat u sommige privé details niet met ons wilt delen. Echter, om een volledig beeld te krijgen van de afpersingszaak, is het soms nodig dat ook deze zaken met ons gedeeld worden. Alle digitaal forensische onderzoekers van NFIR zijn in bezit van een ‘gele pas’. Dit houdt in dat wij ons moeten houden aan de wettelijke kaders en de privacygedragscode. Geheimhouding is hierin een belangrijk goed. U kunt ervan uitgaan dat NFIR de onderzoeksgegevens alleen zal gebruiken ten behoeve van de uitvoer van het onderzoek, welke op verzoek verwijderd kunnen worden na afronding van het onderzoek.

Welke maatregelen kan ik zelf al nemen als ik wordt afgeperst?

De eerste stap is altijd aangifte bij de politie. Bewaar alle communicatie die u van de afperser hebt ontvangen als bewijs en probeer een lijstje mogelijke verdachten samen te stellen. Zo’n lijstje kan een goed startpunt voor een onderzoek vormen, hoewel het zeker kan gebeuren dat de afpersingen uit een andere hoek komen dan u verwacht.

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.

Bekijk ook onze andere Digitaal Forensisch Onderzoek diensten

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.