Digitaal forensisch onderzoek: Fraude

NFIR beeldmerk kleur
NFIR beeldmerk kleur

Digitaal forensisch onderzoek: Fraude

   

Wanneer u te maken krijgt met fraude in uw omgeving, kan dit veel schade berokkenen aan uzelf of aan uw bedrijf. Daarnaast levert de situatie waarschijnlijk veel stress op en bent u wellicht bang voor reputatieschade. Fraude komt in vele soorten en maten, maar een aantal scenario’s waar u bij fraude aan kunt denken zijn bijvoorbeeld:

  • Vervalsing van documentatie
  • Vervalsing van communicatie
  • Oplichting
  • Kredietfraude

Digitale sporen die in een onderzoek naar fraude een (grote) rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld mailcommunicatie, documenten die wel of juist niet worden aangetroffen op computers en metadata van deze documenten. Het digitaal forensisch onderzoeksteam van NFIR kan dit sporenonderzoek voor u uitvoeren en u een gerechtvaardig belang geven om een fraude onderzoek uit te voeren.

Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Kan ik zomaar een onderzoeksteam inschakelen bij verdenkingen van fraude?

Het staat u vrij om een onderzoekbureau in te schakelen om de onderste steen boven te krijgen. Wel moet een onderzoeksbureau zoals NFIR, bepalen of u een gerechtvaardigd belang heeft bij het uitvoeren van het onderzoek. Dat wil zeggen dat uw belang groter is dan de privacyschending van de te onderzoeken persoon of personen. Dat wil zeggen dat u effectief schade moet ondervinden van de gepleegde fraude. Dit kan ook bijvoorbeeld reputatieschade zijn. 

Welke mogelijke bewijsstukken moet ik aanleveren, voordat NFIR aan de slag mag/kan bij fraudeonderzoeken?

Alle documentatie of bewijslast rondom het fraude incident of de verdenking ervan moet aangeleverd worden aan de onderzoekers van NFIR. Op deze manier wordt er snel een duidelijk beeld gecreëerd en kan een plan van aanpak op maat gemaakt worden. Denk hierbij aan de dagstaten, afwijkingen in de inventarissen, werkroosters, beleidsdocumenten, etc.

Bieden jullie ook juridische hulp aan bij fraudeonderzoeken?

NFIR is geen juridisch kantoor. Echter, wij werken nauw samen met gerenommeerde juristen die u graag helpen bij alle vraagstukken rondom het fraudeonderzoek. 

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.

Bekijk ook onze andere Digitaal Forensisch Onderzoek diensten

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.

SECURITY INCIDENT BIJ UW ORGANISATIE?

De volgende 30 minuten van cruciaal belang​!

De eerste 30 minuten na een cyber security incident zijn cruciaal omdat snelle reactie de schade kan beperken, verdere verspreiding van de aanval kan voorkomen en essentieel bewijsmateriaal veiliggesteld kan worden voor onderzoek en herstel.

Onze Computer Emergency Response Teams (CERT) staan 24/7 klaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij IT-beveiligingsincidenten.

Heeft uw bedrijf professionele hulp nodig bij een beveiligingsincident?