Grensoverschrijdend gedrag

NFIR ondersteunt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door digitaal forensisch onderzoek te gebruiken om bewijs te verzamelen en de identiteit van de dader te achterhalen.
Dossier monitoring
Dossier monitoring

Grensoverschrijdend gedrag

NFIR ondersteunt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door digitaal forensisch onderzoek te gebruiken om bewijs te verzamelen en de identiteit van de dader te achterhalen.

Grensoverschrijdend gedrag komt in allerlei verschillende vormen voor. Denk aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of stalking. Dit kan zowel in de privé sfeer als op de werkvloer plaatsvinden. Deze zaken hebben veel impact op het leven van het slachtoffer en bewijs verzamelen ter ondersteuning van een aangifte is dan ook belangrijk.

Een groot deel van onze levens speelt zich tegenwoordig af op het digitale vlak. Sociale contacten verlopen vaak via e-mail, SMS of telefonisch, of via applicaties zoals WhatsApp, Instagram, TikTok of Twitter. Dit kan ook gelden voor grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan berichten van iemand waaruit blijkt dat het slachtoffer in de gaten gehouden wordt, seksueel getinte berichten of intimiderende berichten die bedreigend van aard zijn. Het is mogelijk om berichten, laptops en/of telefoons forensisch veilig te stellen en hier sporen en aanwijzingen in te vinden om zo mogelijk de identiteit van de dader te achterhalen.

Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Wat moet ik doen als ik merk dat binnen mijn bedrijf grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt?

Allereerst is het belangrijk om aan degene die dit gedrag ervaart en meldt, een veilige ruimte te bieden om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle berichten, foto’s en/of documenten die met dit gedrag te maken hebben, bewaard worden zodat NFIR deze kan veiligstellen en onderzoeken. Denk hierbij aan het innemen van bedrijfsmiddelen zoals een werklaptop of werktelefoon van het slachtoffer, waarop eventuele sporen aanwezig zijn. Wordt één van uw medewerkers verdacht van grensoverschrijdend gedrag? Controleer dan wat in het personeelshandboek is afgestemd omtrent het innemen van bedrijfsmiddelen en blokkeren van het account van de medewerker. Zorg dat dit plaatsvindt indien mogelijk, zodat de kans op het wissen van sporen verkleind wordt.

Ik weet wie de dader is, wat moet ik dan doen?

Indien u een vermoeden heeft van wie de dader is, kunt u dit aangeven tijdens de intake. NFIR doet als Particulier Onderzoeksbureau aan objectieve waarheidsvinding, gebaseerd op feitelijk bewijs. Uiteraard zullen wij uw vermoedens meenemen tijdens het onderzoek, maar wij zullen ook rekening houden met alternatieve scenario’s en daders, om te voorkomen dat er sprake is van tunnelvisie.

Kan een digitaal forensisch onderzoek helpen bij een aangifte?

Jazeker! De rapportages van NFIR kunnen gebruikt worden bij een aangifte en zelfs bij een gang naar de rechter, mocht het zo ver komen.

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.

Bekijk ook onze andere Digitaal Forensisch Onderzoek diensten

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.