Digitaal forensisch onderzoek: OSINT

NFIR beeldmerk kleur
NFIR beeldmerk kleur

Digitaal forensisch onderzoek: OSINT

Het uitvoeren van een onderzoek gaat vaak gepaard met een stuk OSINT. OSINT staat voor Open Source Intelligence, ook wel openbronnen onderzoek genoemd. Aangezien bronnen worden gebruikt die toegankelijk zijn voor iedereen, is dit een licht onderzoeksmiddel om te gebruiken gedurende een onderzoek. Daarnaast kan het laten uitvoeren van een OSINT onderzoek op zichzelf vraagstukken oplossen, zoals welke informatie over u te vinden is online en welke impact dit kan hebben.
Als Particulier Onderzoeksbureau is NFIR geen officiële opsporingsinstantie zoals bijvoorbeeld de politie dat wel is. Daarom heeft NFIR geen toegang tot dezelfde informatiebronnen als opsporingsinstanties. Wel kan NFIR voor dit soort onderzoeken gebruikmaken van openbare registers, zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster, maar ook van diverse zoekmachines zoals Google en platforms zoals Twitter, Facebook of Instagram.

Digitaal forensisch onderzoek bij NFIR

Wat is precies jullie toegevoegde waarde? Ik kan zelf ook Google gebruiken!

Dat klopt, maar NFIR bezit kennis over bepaalde software waarmee OSINT onderzoek een stuk effectiever en sneller gaat. Bovendien gebruikt NFIR meer zoekmachines dan alleen Google en zijn de onderzoekers bekend met handigheidjes om meer informatie boven water te krijgen dan de gemiddelde internetgebruiker. Daarnaast zijn onze onderzoekers in staat verbanden te leggen tussen bewijsstukken in een zaak en informatie die gevonden wordt in open bronnen.

Wat zijn “open bronnen” eigenlijk?

Open bronnen zijn bronnen die toegankelijk zijn voor iedereen. Deze bronnen kunnen gratis zijn, zoals zoekmachines, sociale media websites (Facebook, Instagram, LinkedIN, etc.) of tegen betaling, zoals het register van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Wat voor informatie is er te vinden met behulp van OSINT?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over IP-adressen (wie heeft het IP-adres in beheer, wat is de locatie van het IP-adres, wanneer het is geregistreerd, etc.), gebouwen (wat is de ligging, wanneer is het gebouwd, van wie is het, etc.) en personen (wie kent wie, wat heeft iemand op een bepaald moment gedaan, welke foto’s post iemand, wat zijn zijn of haar contactgegevens, etc.).

Digitaal forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Gebruik onze rapportage in de rechtbank of wanneer u een melding bij een andere
officiële instantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) wilt doen.

Bekijk ook onze andere Digitaal Forensisch Onderzoek diensten

Digitaal Forensisch Onderzoek

NFIR is gespecialiseerd in het verzamelen, identificeren en valideren van digitale informatie. Wij kunnen voor u achterhalen of (on)bewuste handelingen hebben geleid tot de gevolgen die u ervaart.