Top 10 best tips voor gegevensbeveiliging

Inhoud

Omdat we steeds meer gegevens digitaal opslaan, neemt ook de kans op gevaarlijke datalekken en informatiediefstal toe. Of uw organisatie nu vertrouwelijke informatie van klanten verwerkt of waardevolle bedrijfsinformatie opslaat; het beschermen van uw gegevens moet topprioriteit zijn. Om u een eindje op weg te helpen, geven we 10 tips voor het waarborgen van de beveiliging van uw bedrijfsgegevens. 

In het kort

Bij een goede aanpak van het beveiligen van uw bedrijfsgegevens hoort onder andere het regelmatig bijwerken van authenticatie- en autorisatiemaatregelen, codering van gegevens en constante monitoring van systemen en netwerken. Het hebben van een sterk toegangsbeleid en -procedures is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde toegang snel wordt geïdentificeerd en aangepakt. Daarnaast is het trainen van medewerkers essentieel voor een veilige omgang met bedrijfsgegevens en het herkennen van dreigingen.

10 tips

1. Begrijp het risico van gegevensbeveiliging

Bij een goede aanpak van het beveiligen van uw bedrijfsgegevens hoort onder andere het regelmatig bijwerken van authenticatie- en autorisatiemaatregelen, codering van gegevens en constante monitoring van systemen en netwerken. Het hebben van een sterk toegangsbeleid en -procedures is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde toegang snel wordt geïdentificeerd en aangepakt. Daarnaast is het trainen van medewerkers essentieel voor een veilige omgang met bedrijfsgegevens en het herkennen van dreigingen.

Inzicht in het risico van een te zwakke gegevensbeveiliging is essentieel om mogelijke schade of verliezen te voorkomen die kunnen optreden als gevolg van kwaadwillende bedoelingen of fouten.

Bedreigingen kunnen zowel intern als extern zijn:

 • Phishing 
 • Malware en virussen
 • Lekken van wachtwoorden
 • Servercrashes 
 • Werknemers die mogelijk toegang hebben tot gevoelige informatie

Het is belangrijk om te weten wat er mogelijk mis kan gaan en hoeveel schade dit kan veroorzaken. Organisaties moeten hun huidige risico omgeving analyseren en de waarschijnlijkheid en impact van mogelijke aanvallen op hun systemen beoordelen. Met een beter begrip van gegevensbeveiligingsrisico’s komt de mogelijkheid om meer gerichte strategieën te ontwikkelen voor het beschermen van vertrouwelijke informatie. 

2. Weet welke gegevens vertrouwelijk zijn

Weten welke gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd, is cruciaal voor het handhaven van effectieve gegevensbeveiliging. 

Vertrouwelijke gegevens kunnen zijn:

 • Financiële gegevens
 • Patiëntdossiers
 • Werknemersinformatie
 • Klantinformatie
 • Bedrijfsgeheimen
 • Intellectueel eigendom

Het opstellen van duidelijke protocollen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens, zoals het beperken of versleutelen van toegang, is van cruciaal belang om een datalek of andere malafide activiteit te voorkomen.

U kunt er als organisatie ook voor kiezen om slechts een aantal mensen toegang te geven tot vertrouwelijke gegevens. Dit kan worden gedaan door meerdere verificatielagen in te stellen voor mensen met geautoriseerde toegang en eventuele ongeautoriseerde pogingen om toegang te krijgen te volgen.

Over het algemeen is het belangrijk voor bedrijven, overheidsinstanties en non-profitorganisaties om te herkennen welke soorten informatie extra bescherming nodig hebben en procedures te ontwikkelen die helpen deze informatie te beschermen. Als uw organisatie de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en gewoonten creëert die de vertrouwelijkheid van deze gegevens handhaven, wordt het risico op schending ervan aanzienlijk verminderd. 

3. Update uw malwarebescherming

Het is belangrijk om up to date malwarebescherming te hebben om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven. Het is ook essentieel om de voor- en nadelen van verschillende antimalwareprogramma’s te begrijpen. 

Voordelen van geautomatiseerde malwarescanners zijn onder andere dat kwaadaardige activiteiten sneller worden gedetecteerd en misleidende downloads en bijlagen die de deur kunnen openen voor hackers en kwaadwillenden, worden geblokkeerd.

Aan de andere kant is er discussie over de betrouwbaarheid van geautomatiseerde malwarebeschermingsscanners versus handmatige scans, omdat sommigen suggereren dat het gemakkelijker is om potentiële bedreigingen te missen wanneer u vertrouwt op automatisering. 

Uiteindelijk hebben beide oplossingen hun voor- en nadelen. Welke vorm u ook kiest, het is belangrijk dat software regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatches om beter te beschermen tegen nieuw ontdekte kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen.

4. Houd uw netwerk beschermd

Netwerkbeveiliging is een cruciaal onderdeel van gegevensbeveiliging, omdat het een extra verdedigingslaag kan bieden tegen kwaadaardige aanvallen. Om ervoor te zorgen dat uw netwerk is beschermd tegen de nieuwste bedreigingen, moet u de firewall van uw router inschakelen en indien nodig ook bepaalde firewallregels bijwerken. Dit biedt een extra beschermingsmiddel tegen indringing. 

Bovendien moet u de toegang tot uw netwerken altijd beperken op basis van bevoegdheden en identiteitsverificatie. Als u verbonden apparaten op hetzelfde netwerk gaat gebruiken als computers of andere gevoelige systemen, weeg dan de potentiële risico’s grondig af en overweeg alternatieve oplossingen zoals het isoleren ervan in een afzonderlijk netwerk of het toepassen van coderingsmethoden bij het doorgeven van gevoelige gegevens tussen hen. Door nu extra voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u waardevolle gegevens in de toekomst goed beschermen. 

Volgens een onderzoek van IBM heeft 60% van de organisaties die een aanval ondergaan meer dan 6 maanden nodig om de inbreuk te ontdekken. Wilt u hier nu beter op voorbereid zijn, sneller op acteren en detecteren? NFIR heeft preventieve diensten die ervoor zorgen dat uw gegevens beter beveiligd zijn en dat bij een incident direct actie ondernomen kan worden.

Gegevens beter beveiligd, goed voorbereid en direct actie bij incidenten? Bekijk de preventieve diensten van NFIR.

5. Passende beveiligingsmaatregelen toepassen

Vanuit de AVG moeten er passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast bij het verwerken en opslaan van gegevens. Vermijd het gebruik van standaard wachtwoordinstellingen of het delen van wachtwoorden tussen meerdere gebruikersaccounts.

Bovendien kan client-side filtering worden gebruikt op websites om te voorkomen dat gebruikers mogelijk schadelijke scripts of downloads invoeren. Het wordt ook aanbevolen dat gegevens alleen worden overgedragen via beveiligde netwerken en niet via onbeschermde kanalen zoals openbare Wi-Fi-hotspots. Gegevens moeten ook actief worden gecontroleerd om verdachte activiteiten of inbreuken in realtime te detecteren.

Wilt u weten hoe u ervoor staat betreft uw cybersecurity en hoe u uw beveiligingsniveau naar een hoger level kunt trekken? 

6. Implementeer encryptieprotocollen 

De volgende stap in het beschermen van uw gegevens is het implementeren van coderingsprotocollen. Versleutelingsprotocollen kunnen helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en datalekken. Zonder versleuteling kunnen uw gegevens gemakkelijk worden onderschept en gelezen door iedereen die er toegang toe kan krijgen. Versleuteling versleutelt gegevens in een onleesbare vorm, waardoor het voor een onbevoegde partij bijna onmogelijk wordt om de informatie te begrijpen. Door versleutelingsprotocollen te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat alleen degenen met geldige referenties (een sleutel, code of wachtwoord) toegang hebben tot uw gevoelige informatie. 

7. Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik waar mogelijk sterke wachtwoorden die lang en complex zijn, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden geraden. Dit moet een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens omvatten. Bovendien, door het vermijden van meer voorspelbare wachtwoorden zoals geboortedata of namen, is het veel moeilijker voor onbevoegde personen om toegang te krijgen tot belangrijke gegevens. Bovendien raden wij u aan om een twee-factorauthenticatie te implementeren. Ook kunt u gebruikmaken van wachtwoordzinnen of een passwordmanager die deze wachtwoorden voor iedereen genereert.

8. Denk aan preventie in plaats van reactie 

Er zijn talloze opties beschikbaar om uw gegevens preventief te beveiligen, variërend van tweefactorauthenticatie tot netwerksegmentatie en codering; Dit alles kan helpen het risico op ongeoorloofde toegang te verminderen. 

Voorkomen is uiteindelijk altijd beter dan reageren als het fout gaat. Het vergt een investering van tijd en geld, maar de realiteit is dat preventieve maatregelen veel goedkoper zijn dan het herstellen van een aanval.

Ook is het belangrijk voor organisaties om hun cyberbeveiligingsplannen voortdurend te beoordelen en bij te werken naarmate bedreigingen evolueren en de technologie vordert.

NFIR heeft meerdere preventieve diensten om bedrijfsgegevens te beveiligen. Gaat het toch fout, dan helpen we u bij het indammen en reageren op het incident.

9. Wees pro-actief over cybersecurity

Proactief omgaan met cybersecurity is essentieel voor bedrijven om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, malafide aanvallen en andere potentiële bedreigingen. Een van de meest effectieve maatregelen die bedrijven kunnen nemen om op de hoogte te blijven van hun gegevensbeveiliging, is regelmatige dreigingsevaluaties. Dreigingsanalyses kunnen potentiële kwetsbaarheidsgebieden identificeren en bedrijven in staat stellen eventuele problemen op te lossen voordat een aanval plaatsvindt. >Daarnaast moeten risicobeheerprotocollen worden geïmplementeerd om aanvaardbare niveaus van gegevensbeveiligingsrisico’s binnen de organisatie vast te stellen. Het doel hiervan is om een evenwicht te vinden tussen hulpbronnenefficiëntie en gegevensbescherming door te bepalen welke risico’s aanvaardbaar zijn en ervoor te zorgen dat passende tegenmaatregelen worden genomen.

Om te weten hoe u uw organisatie voorbereid op een cyberaanval of om te toetsen hoe uw organisatie reageert op een cyberaanval, kunt u een dry-run uitvoeren met NFIR.

10. Train medewerkers 

Tot slot is het trainen van medewerkers op het gebied van cybersecurity een belangrijk onderdeel van proactief bezig zijn met het beveiligen van gegevens.

Denk aan:

 • Personeel leren over phishing-aanvallen,
 • Technieken aanleren voor het maken van wachtwoorden
 • Investeren in veilige internetgebruiksgewoonten 
 • Verdachte situaties leren herkennen

Door werknemers regelmatig training over deze onderwerpen te bieden, zullen ze beter begrijpen hoe ze te allen tijde kunnen helpen bij het beschermen van bedrijfsgegevens. Regelmatige training zal ook leiden tot gedragsverandering, waardoor medewerkers veiliger omgaan met gegevens en beter zijn in het herkennen van dreigingen zoals phishing.
NFIR kan helpen bij het regelmatig trainen van medewerkers op actuele situaties.